BP Group - [Правовий супровiд тендерних процедур]
Briorium Prioritas Group - юридичнi послуги найвищої якостi!Briorium Prioritas Group 
Юридичнi послуги
» Головна
» Послуги
» Абонентське обслуговування
» Авторське та iнтелектуальне право
» Правовий супровiд тендерних процедур
» Правовий супровiд дiяльностi страхових компанiй
» Iншi галузi права
» Контакти
» Публiкацiї
» Питання - вiдповiдь
» Iсторiя

seosprint
Правовий супровiд тендерних процедур
 

В МЕЖАХ СУПРОВОДУ ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР
надаються наступнi послуги:

ДЛЯ ЗАМОВНИКIВ:

 • консультування;
 • пiдготовка оголошення (запрошення) про заплановану закупiвлю;
 • пiдготовка тендерної документацiї;
 • участь пiд час розкриття та оцiнки тендерних пропозицiй;
 • пiдготовка протоколу розкриття;
 • пiдготовка вiдповiдей на запити учасникiв;
 • пiдготовка повiдомлень учасникам;
 • пiдготовка звiту про результати;
 • пiдготовка оголошення про результати;
 • пiдготовка проекту договору про закупiвлю;
 • судовий захист в разi оскарження тендерної процедури;
 • пiдготовка вiдповiдей на запити контролюючих органiв;
 • пiдготовка листiв контролюючим органам;
 • пiдготовка iнших документiв для ефективного проведення тендерної процедури.

ДЛЯ УЧАСНИКIВ:

 • консультування;
 • пiдготовка тендерної пропозицiї;
 • пiдготовка договору про закупiвлю;
 • пiдготовка запитiв до замовника;
 • оскарження рiшень, дiй замовника;
 • представництво iнтересiв пiд час проведення тендерної процедури перед Замовником;
 • представництво iнтересiв перед судовими та контролюючими органами в рамках тендерної процедури;
 • надання iнших послуг спрямованих на ефективну участь в тендернiй процедурi.
  Форми спiвробiтництва щодо супроводу тендерних процедур:
 • супровiд окремих тендерних процедур;
 • абонентське обслуговування щодо супроводу тендерних процедур.
 
 
© ТОВ «Брiорiум Прiорiтас Груп», 2009
Всi права захищено. Виключнi авторськi права на програмне забезпечення сайту, базу даних сайту та на iншi об'єкти, пов'язанi з сайтом належать Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Брiорiум Прiорiтас Груп».