BP Group - [Правовий супровiд дiяльностi страхових компанiй]
Briorium Prioritas Group - юридичнi послуги найвищої якостi!Briorium Prioritas Group 
Юридичнi послуги
» Головна
» Послуги
» Абонентське обслуговування
» Авторське та iнтелектуальне право
» Правовий супровiд тендерних процедур
» Правовий супровiд дiяльностi страхових компанiй
» Iншi галузi права
» Контакти
» Публiкацiї
» Питання - вiдповiдь
» Iсторiя

seosprint
Правовий супровiд дiяльностi страхових компанiй
 

Уклавши договiр з нашою компанiєю щодо правового супроводу дiяльностi страхової компанiї, Ви будете забезпеченi, протягом строку дiї такого договору, всiма необхiдними юридичними послугами:

 1. Правове супроводження розробки страхових продуктiв за всiма видами страхування, що включає в себе:
  • створення правил та умов страхування, та внесення змiн до них вiдповiдно до чинного законодавства;
  • розроблення типових договорiв страхування (полiсiв, сертифiкатiв) вiдповiдно до положень правил та умов страхування;
  • створення спецiальних та особливих додаткових програм та умов страхування з урахуванням специфiки видiв страхування.
 2. Претензiйно - позовна робота, яка пов'язана iз страховою або iншою фiнансово - господарською дiяльнiстю компанiї (досудове врегулюванням спорiв та конфлiктiв, пiдготовка документiв, в тому числi процесуальних, представництво iнтересiв у судi тощо );
 3. Ефективна робота з органами Державної виконавчої служби (представництво стягувача або боржника);
 4. Надання письмових та усних юридичних консультацiй;
 5. Аналiтична робота;
 6. Правова допомога у проведеннi переговорiв з контрагентами страхових компанiй (пiдготовка матерiалiв та участь в переговорах);
 7. Робота з врегулювання питань, що виникають з Держфiнпослуг (пiдготовка квалiфiкованих вiдповiдей та матерiалiв на запити, участь у перевiрках, пiдготовка апеляцiй тощо);
 8. Захист iнтересiв компанiї перед iншими контролюючими (органи Державної податкової служби, Комiтету з захисту прав споживачiв, Антимонопольного комiтету тощо) та правоохоронними органами;
 9. Консультування з спiрних питань, що виникають пiд час врегулювання страхових випадкiв, надання юридичних висновкiв, надання правової експертизи виплатним справам;
 10. Консультування з трудових питань, в тому числi з питання скорочення штату, врегулювання конфлiктних ситуацiй з працiвниками тощо;
 11. Iншi види послуг.

Звернутись:

e-mail: BPGroup[dot]ltd[at]gmail[dot]com;
телефони:
8(063)0786379;
8(096)5088171.

 
 
© ТОВ «Брiорiум Прiорiтас Груп», 2009
Всi права захищено. Виключнi авторськi права на програмне забезпечення сайту, базу даних сайту та на iншi об'єкти, пов'язанi з сайтом належать Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Брiорiум Прiорiтас Груп».